Privacyverklaring Comens B.V.

Als drempel-coach vragen wij regelmatig bij onze opdrachtgevers (organisaties) en hun werknemers persoonsgegevens op die ‘vallen’ onder de regelgeving van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze gegevens vragen wij onder andere op in het kader van het coachen van medewerkers en het geven van advies over het optimaal benutten van mogelijkheden binnen of buiten de eigen organisatie van medewerkers die (tijdelijk) anders inzetbaar zijn. De betreffende persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk om onze taak als drempel-coach te kunnen uitvoeren.

Wij hebben in het kader van de verwerking van persoonsgegevens een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens en leest u:

 • wat  persoonsgegevens zijn
 • wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan
 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
 • wat uw rechten zijn
 • wat wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen
 • en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Deze privacyverklaring is van toepassing op het moment dat u met ons, in het kader van onze dienstverlening als drempel-coach, een overeenkomst heeft gesloten, indien wij als drempel-coach betrokken zijn op het geven van advies aan organisatie of werknemer, maar ook indien u onze website (www.comens.nl) of aanverwante sites bezoekt.

Onze gegevens
Comens B.V.
Veilingweg 7
3981 PB  Bunnik
Telefoonnummer: 085-0475150
KvK-nummer: 70438617
Website:             www.comens.nl
E-mailadres:       mail@comens.nl  

 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent (als contactpersoon van de werkgever of als werknemer).

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • zodat wij contact met u kunnen opnemen
 • voor het opstellen van analyses, adviezen
 • voor het begeleiding bij re-integratie binnen of buiten de eigen organisatie
 • voor het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen in onze dienstverlening
 • om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft
 • om reviews te plaatsen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast ook om:

 • wettelijke verplichtingen na te komen
 • onze dienstverlening te verbeteren
 • klachten in behandeling te nemen

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden, stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de hierboven beschreven doeleinden uit te kunnen voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Loongegevens
 • IP-adres
 • Functie
 • Salaris
 • Mogelijkheden (door de bedrijfsarts aangegeven in inzetbaarheidsprofiel of functiemogelijkhedenlijst)
 • CV van werknemers die we begeleiden
 • Testresultaten van beroepsinteressetesten en persoonlijkheidstesten
 • Sollicitatie-activiteiten van werknemers die we begeleiden

 

Welke rechten heeft u in het kader van de bescherming van persoonsgegevens?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar het e-mailadres dat is opgenomen bij de contactgegevens, met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen 4 weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven voor verwerking weer in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Bij bezwaar kunt u uw verzoek sturen naar het eerder vermelde e-mailadres. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer: 085-0475150. Uiterlijk binnen 4 weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij:

 • beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall
 • wachtwoorden voor elektronische systemen
 • een beveiligde internetverbinding
 • back-ups
 • encryptie

Veilig emailen met Secumailer
Comens maakt gebruik van SecuMailer. SecuMailer zorgt dat onze e-mails onzichtbaar versleuteld worden en gewoon in de inbox worden afgeleverd. Dus veilig e-mailen met de beste gebruikservaring voor verzender en ontvanger.Veilig e-mailen met vertrouwelijke gegevens kan alleen als er extra beveiligingsmaatregelen worden genomen. Zonder die maatregelen zal een deel van de e-mails namelijk altijd onveilig worden afgeleverd bij de ontvanger. Een deel van de ontvangers ondersteunt namelijk niet de standaard versleuteling waarmee de meeste e-mails worden beveiligd. SecuMailer zorgt dat voordat de e-mail verzonden wordt, er altijd eerst contact wordt gemaakt met de ontvanger. Tijdens dit contact wordt gecontroleerd of de versleuteling aan beide kanten aan staat . Alleen dan verstuurt SecuMailer de e-mails. Hierdoor is het gegarandeerd en bewijsbaar veilig. Als de e-mailomgeving van de ontvanger onvoldoende beveiligd is, stuurt SecuMailer de e-mail niet en wordt er automatisch een ophaalbericht aangeboden. Dit bericht is extra beveiligd met een wachtwoord of SMS code.Hierdoor zorgt SecuMailer dat de verzender volledig voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Dus door het toepassen van SecuMailer is Comens volledig compliant met de AVG en de NTA 7516.SecuMailer is specialist op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. SecuMailer beschikt over alle mogelijke certificeringen en is ook compliant met recente normering waarvoor nog geen certificering mogelijk is.Dit zijn: SO 27001: 2017 NEN 7510: 2017, NTA 7516, ISO 20000; e-IDAS, AVG, CIPP/E , ISSAP , CISPP.

Bewaring persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Vanzelfsprekend voldoen wij ten aanzien van de bewaarplicht aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn en worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

Aanpassing privacyverklaring
Comens behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De nieuwste versie vindt u altijd terug op onze website.

 

Contactgegevens voor klachten en vragen
Klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot privacy, kunt u schriftelijk of per e-mail richten aan:

Comens B.V.
Veilingweg 7
3981 PB  Bunnik
E-mailadres: mail@comens.nl

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.