Coaching

Het doel van coaching
In de visie van Comens is het ultieme doel van onze coaching dat de kandidaat die we coachen mag zijn zoals hij is, om te worden wie hij is, maar nog niet kan zijn. In een eerste intakegesprek met leidinggevende en kandidaat bepalen we samen het doel, de succesfactoren en bakenen we het traject af.

Wat doet Comens als coach
Als coach faciliteren, ondersteunen, begeleiden en initiëren we werknemer en werkgever. We stimuleren de communicatie, het probleem­oplossend vermogen, de samenwerkingsgerichtheid, het organiserend vermogen en/of de resultaatgerichtheid van de kandidaat. We inventariseren knelpunten en mogelijke oplossingen op het gebied van de 4A's (arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidvoorwaarden en arbeidsverhoudingen). We toetsen vervolgens of de kandidaat in staat en bereid is deze knelpunten op te lossen en welke zaken daar voor nodig zijn. Uiteindelijk proberen we samen met de werkgever en de kandidaat een concrete vervolgstap te zetten aan het einde van het traject.

Elk coaching traject is maatwerk en wordt begeleid door een ervaren drempel-coach die doet wat nodig is. Een traject behelst zes sessies en wordt afgesloten met werkgever en kandidaat.

Hoe ziet het traject er in de praktijk uit?
Het traject bestaat uit meerdere sessies met een variabele doorlooptijd, afhankelijk van de casus.

Intake
De drempel-coach voert een gesprek met kandidaat en leidinggevende waarin doel en succesfactoren worden vastgesteld. Ook bakenen we het traject af. De locatie wordt in onderling overleg vastgesteld: op het werk of op een neutrale locatie.

Individuele sessies
De drempel-coach voert gesprekken met de kandidaat en doet wat nodig is: het voeren van gesprekken, spiegelen, confronteren, inspireren en motiveren. De drempel-coach maakt indien nodig gebruik van testen, modellen en inspirerende verhalen. De locatie wordt in onderling overleg afgestemd: het kan bij de medewerker thuis, op een neutrale plek, op kantoor van Comens of een plek in de natuur.

Afrondende sessie
De drempel-coach voert een gesprek met kandidaat en leidinggevende waarin wordt gekeken of het doel en succesfactoren zijn gerealiseerd. In onderling overleg bepalen we een concrete vervolgstap, waarna we het traject afsluiten. De locatie wordt in onderling overleg vastgesteld: op het werk of op een neutrale locatie.

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.