Arbeidsdeskundig onderzoek

Comens voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit, vaak rond week 42 (of eerder als daar indicaties voor zijn). Onze arbeidsdeskundige onderzoeken gaan verder dan in Nederland gebruikelijk is. Wij geven concrete antwoorden op de volgende vragen:

  1. Kan werknemer re-integreren in eigen werk?
  2. Zo niet, kan werknemer re-integreren in eigen werk indien er aanpassingen worden gedaan?
  3. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk bij de eigen organisatie?
  4. Zo niet, kan werknemer re-integreren in ander werk (buiten de eigen organisatie) en zijn er geschikte functies beschikbaar?
  5. Komt werknemer in aanmerking voor vervroegde IVA?

En we geven altijd direct advies voor het vervolgtraject:

  • òf een werkaanpassing om een vastgelopen situatie vlot te trekken
  • òf een spoor 2 traject
  • òf een vervroegde IVA aanvraag

Bovendien brengen we ook de financiële en wettelijke consequenties voor de medewerker in beeld van verschillende scenario’s gedurende de komende jaren.

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.