Comens

Onze organisatie
Comens werkt met drempel-coaches en register arbeidsdeskundigen. Onze mensen beschikken over ruime werk- en levenservaring en durven zaken te benoemen en grenzen te stellen. Vanuit vertrouwen en kracht mobiliseren onze drempel-coaches de kracht van binnenuit bij werknemers en organisaties. Al onze dossiers zijn bovendien onderwerp van intercollegiaal overleg. Meer over onze organisatie vindt u hier.

Medisch oordeel
Comens zal nooit een medisch oordeel geven en baseert zich uitsluitend op het inzetbaarheidsprofiel (IZP) of functiemogelijkheden lijst (FML) die door de bedrijfsarts wordt opgesteld.

Onenigheid
De arbowet biedt werknemers en werkgevers de mogelijkheid een deskundigenoordeel bij het UWV te vragen in geval van onenigheid. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het UWV

Klachten
Mocht u klachten hebben over het functioneren van één van onze medewerkers of over de dienstverlening van Comens, kunt u zich richten tot de directie van Comens (rob.vandelangenberg@comens.nl).

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Die vindt u onder een apart kopje op deze site. Klik hier om direct naar de algemene voorwaarden te gaan.

Hoe kunt u ons bereiken?

T:   085-04 75 150

E:   mail@comens.nl

A:   Veilingweg 7

      3981 PB Bunnik

Comens B.V. (KvK 70438617)

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.