Arbeidsdeskundig onderzoek

Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag of u, gegeven de mogelijkheden die u heeft, binnen of buiten uw eigen organisatie kunt werken. We voeren een kennismakingsgesprek met u, bezoeken eventueel uw werkplek, we kijken naar de beperkingen die de bedrijfsarts heeft aangegeven en spreken met uw leidinggevende en of een vertegenwoordiger van de organisatie. Vervolgens gaan we onderzoeken of uw belastbaarheid past bij de belasting van uw eigen functie of bij andere functies binnen uw organisatie. Ook kijken we of we geschikte functies buiten uw eigen organisatie voor u kunnen vinden. Graag stellen we u gerust met de volgende punten:

  • Een arbeidsdeskundig onderzoek past in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. In die wet staat dat werkgever èn werknemer alle re-integratiekansen moeten benutten, zeker als het verzuim een jaar duurt. Daarom is het belangrijk om alle opties in kaart te brengen.
  • Een werknemer heeft - bij volledig herstel binnen twee jaar- altijd het recht om terug te keren naar zijn of haar eigen functie
  • Een 2e spoortraject (waarbij gezocht wordt naar werk buiten de eigen organisatie) kan dus worden beschouwd als het creëren van een extra optie voor de werknemer (er is immers recht op terugkeer naar de eigen functie bij volledig herstel binnen 2 jaar).

Onze conclusies verwoorden we in een rapport dat eerst in conceptvorm met u en uw werkgever wordt gedeeld. U krijgt de mogelijkheid om te reageren op het conceptrapport, waarna er eventueel een nieuwe rapportage wordt gemaakt. In dit rapport geven we een advies over eventuele vervolgstappen (b.v. een opbouwschema voor uw re-integratie of het opstarten van een 2e spoortraject).

 

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.