2e spoortraject

We vinden het erg belangrijk om te werken vanuit vertrouwen. Pas als de medewerker die we begeleiden een vertrouwensband opbouwt met onze drempel-coach kunnen we samen het maximale resultaat realiseren: eruit halen wat er in zit.

Om deze reden vinden de coachingsgesprekken plaats in een omgeving die de medewerker prettig vindt: vaak bij de medewerker thuis, maar wat ons betreft kan het ook op het werk of bij ons kantoor. Wij begeleiden medewerkers altijd tot de casus is opgelost:

  • Of de medewerker kan terugkeren naar de eigen organisatie in eigen, aangepaste of een andere functie.
  • Of de medewerker vindt een nieuwe functie buiten de eigen organisatie
  • Of de medewerker is nog onvoldoende hersteld en moet een WIA-aanvraag doen (soms ook in combinatie met betaald werk of vrijwilligerswerk).

Dat betekent dat onze 2e spoortrajecten net zo lang duren als nodig is, soms meer dan een jaar. Hiermee garanderen we de medewerker onze begeleiding, wat vaak rust en een gevoel van veiligheid geeft. We hanteren om die reden ook een uniform tarief voor alle trajecten en werken niet met deeltrajecten.

Onze trajecten zijn per definitie maatwerk en we doen wat nodig is voor de betrokken medewerkers. We werken modulair en kijken per medewerker hoe snel we de modules kunnen inzetten. De modules zien er als volgt uit:

  • Opstellen persoonsprofiel: waarbij we vaak ook testen inzetten om de persoonlijke kwaliteiten van de medewerker in beeld te brengen.
  • Opstellen zoekprofiel: waarbij we -rekening houdend met beperkingen en wensen- in kaart brengen wat de ideale werkomgeving voor de medewerker is. Ook kijken we of er opleidingen gewenst zijn en hebben daarover contact met de werkgever.
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt: we kijken naar mogelijke functies in verschillende sectoren.
  • Sollicitatietraining: dat doen we op maat: soms ondersteunen we bij het opstellen van CV en motivatiebrief, soms oefenen we gesprekken, soms gaan we mee naar sollicitatiegesprekken.
  • Solliciteren: we ondersteunen de medewerker bij het daadwerkelijk solliciteren, soms dragen we actief vacatures aan, soms gaan we mee, regelen we stages of detacheringscontracten en stemmen dat af met de werkgever
  • Aanvragen WIA: als het nodig is om een WIA-aanvraag te doen ondersteunen we de werknemer daarbij en gaan mee naar het UWV.
Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.