We zijn er voor u op belangrijk momenten
Medewerkers die te maken krijgen met langdurig verzuim of een disbalans op het werk, bevinden zich in een kwetsbare positie waarin er sprake is van onzekerheid over de toekomst. Vaak is het niet duidelijk of terugkeer naar eigen werk mogelijk is en moet een vertrouwde situatie noodgedwongen worden los gelaten. Dit brengt onzekerheid met zich mee, ook over de toekomstige financiële situatie. Comens staat medewerkers in een dergelijke situatie bij met een uitstekende drempel-coach die zorgt voor persoonlijke begeleiding en altijd bereikbaar is. Omdat we werken vanuit de filosofie van professionele nabijheid, ontstaat er in de meeste gevallen een goede werkrelatie en een vertrouwensband met de medewerker. Onze coaching is altijd persoonlijk en vindt plaats bij de medewerker thuis, op het werk, bij ons op kantoor, op een neutrale locatie of via videobellen of telefoon. De medewerker mag kiezen wat het fijnst is. Vanuit een veilige situatie proberen we ruimte te creëren om de medewerker te leren kennen en samen helder te krijgen waar wensen en mogelijkheden liggen. Vervolgens gaan we kijken welke scenario’s we kunnen bedenken en hoe we de medewerker daarop kunnen voorbereiden. We bieden toegang tot al onze hulpmiddelen, zoals onze app, testen, interessante websites en helpen met het opstellen van CV’s en motivatiebrieven. Elk traject is maatwerk. De medewerker mag worden wie hij is, maar nog niet kan zijn. En hij of zij mag het worden op zijn of haar moment en op zijn of haar manier. Wij gaan door tot het traject klaar is: plaatsing op een passende functie of als dat niet kan tot toekenning van een WIA-uitkering. We doen alles wat nodig is, van begeleiding bij solliciteren, detacheren tot en met persoonlijke begeleiding van een eventuele WIA-keuring).

Wat mag u van Comens verwachten als uw werkgever ons heeft ingeschakeld?
In sommige gevallen is het voor u als medewerker niet helemaal duidelijk wat het precieze doel is van een afspraak met Comens. Daarom proberen we u hier vooraf te informeren, zodat u weet wat u van ons mag verwachten. In de regel levert Comens vier belangrijke diensten die we kort voor u beschrijven:

  1. Arbeidsdeskundig onderzoek
  2. Begeleiding bij 2e spoor re-integratie
  3. Werkaanpassing (A4-onderzoek)
  4. Outplacement

Privacy
Wij beschermen uw privacy door veilig te mailen met SecuMailer en werken met een app waar u toegang toe heeft en zelf kunt bepalen of u uw gegevens met ons wilt delen. U kunt zelfs met één druk op de knop al uw gegevens laten verwijderen. Meer informatie over privacy vindt u hier.

Design en CSS styling: Jack Broeders, Development: Accendis.